23.11.09

Λεξιλόγιο <Ρ>

Ρίγος, κρύο (Νταρντάκολη)
Ραβδί (Κλίτσιος / Σκόπι)
Ρακή, τσίπουρο (Τσικνή)
Ράκος, κουρέλι (Ρέντζελο)
Ράφτης (Βελονιάρης)