23.11.09

Λεξιλόγιο <Ι>

Ίππος, άλογο (Λασκάρι)
Ιατρός – φαρμακείο (Βοτανιάρης / Βοτανιάρικο)