23.11.09

Λεξιλόγιο <Δ>

Δάσκαλος (Κοντιλιάρης)
Δαχτυλίδι (Τουρκί)
Δεκάρα (Κολίντρω)
Δέρνω (Πετσώνω / Τσαντιλιάζω)
Διακονεύω, ζητιανεύω (Σηντιλεύω)
Διάρροια (Τσέρλα)
Δραπετεύω, φεύγω (Λάφτω)
Δραχμή (Τσαπέρω)
Δοκάρι, φορτίο με ξύλα (Σταλίκι)
Δύναμη, κουράγιο (Τακάτι)
Δυσκολεύομαι (Αντένω)
Δυσκολεύτηκε (Άντεσε)
Δυσκολία (Αντεμός)
Δωρεάν (Μπέχο, Ξάπλα)