23.11.09

Λεξιλόγιο <Η>

Ήλιος (Λαμπερό)
Ησυχάζω (Λαρώνω)