23.11.09

Κύρια ονόματα

Αγγελική (Γκέλω)
Αθανάσιος (Νάσιος)
Αναστάσιος (Τάσης)
Αναστασία (Τάσιω)
Βασίλειος (Τσίλης)
Γεώργιος (Λώλης)
Δέσποινα (Τσέπω)
Δημήτριος (Μήτρος / Μήτσης)
Ευάγγελος (Αγγέλης)
Ευγενία (Αβγένω)
Θεόδωρος (Σιολής / Σιώζ(ι)ος)
Θωμάς (Σιώμος)
Κωνσταντίνος (Κώτσιος)
Λάζαρος (Λάζος)
Λαμπρινή Μπούσιω)
Λάμπρος (Μπούσιος)
Νικόλαος (Κολιός)
Παναγιώτης (Γιώτης)
Παρασκευή (Τσιβή)
Σταύρος (Τσ(ι)άβος)
Σταματίνα (Τσιαμάτω)
Στασινή (Τσινή)
Σωτήριος (Τήρος)
Χρήστος (Τσίτος)
Χρυσούλα (Σιούλα)