23.11.09

Λεξιλόγιο <Ω>

Ώρα (Κουρλαγγέλω)
Ωραίος (Μπάνικος)
Ωόν, αβγό (Γκιλιστάρ(ι))