23.11.09

Λεξιλόγιο <Χ>

Χαλκώματα για γάνωμα (Μαυρίτσε)
Χάρισμα, δωρεάν (Μπέχο)
Χέρι (Μάσια)
Χέζω (Φρετσιώνω)
Χρήματα (Κομένα)
Χοίρος, γουρούνι (Ζιούνα / Μακρυμύτης)
Χουλιάρι, κουτάλι (Κουβαλητής)
Χύτρα, κατσαρόλα (Μαυρόκολη / Κακάβι)
Χωρικός (Κουφό / Τσουλοκάνι)
Χωριό (Χρέι)
Χωροφύλακας (Κολοβός)