23.11.09

Λεξιλόγιο <Ν>

Νέα γυναίκα (Λιανοματίνα)
Νέο παιδί (Γκοτόπουλο)
Νειάτα (Μαλιμάτια)
Νερό (Τρεχούμενο)
Ντροπή (Σκουτέλα)
Ντροπιασμένος (Σουργούνι / Σκουτελιασμένος)
Νύχτα (Σκοτεινή)
Νύφη (Νούσιω)
Νύχια (Ξύστρες)