6.4.12

Αλέκος Κιτσάκης: "Ο γανωτζής"
Από την εκπομπή: "Εν χορώ"